Stolarija Kranjčec vaš najbolji izbor

Blog

NaslovnaDesignViše prirode uz manje energije u proizvodnji

Više prirode uz manje energije u proizvodnji

Projekt Više prirode uz manje energije u proizvodnji doprinosi konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva Varaždinske županije kroz uvođenje novih tehnologija.

Projekt je sufinanciran sredstvima IPA program Europske unije za Hrvatsku – Regionalna konkurentnost, projekt Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva. Projekt se provodi uz potporu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata te Ministarstva poduzetništva i obrta RH.

Projektom se podiže razina energetske efikasnosti subjekta malog i srednjeg poduzetništva kao i smanjenje otpada drvne sirovine u proizvodnom procesu kroz recikliranje drvnog materijala.

Prerada drva i proizvodnja namještaja u hrvatskom gospodarstvu
važna uloga u nacionalnom gospodarstvu
ekonomski doprinos: 7% ukupnih prihoda

1/3 svih zaposlenih su zaposleni u drvnoj industriji
0,9% ukupnog BDP-a

2011. godine 1.381 gospodarskih subjekata u drvnoj industriji
2011. godine 21.707 zaposlenih u drvnoj industriji, od toga 554 osoba na području Varaždinske županije pretežita djelatnost poslovnih subjekata drvne industrije u Varaždinskoj županiji

Zaostajanje u razvoju tehnologije, smanjene investicije u tehnologije koje podižu razinu energetske efikasnosti kao i štetan učinak na okoliš, utjecali su na smanjenu konkurentnost gospodarskih subjekata u drvnoj industriji.

Glavni problemi drvne industrije Varaždinske županije su kao i na ostalim područjima RH, slab tehnološki razvoj, velika potrošnja energije i negativne utjecaj drvnog otpada proizvodnog procesa na okoliš. S ulaskom u Europsku uniju, otvaranjem novih tržišta te povećanjem konkurencije, javlja se potreba za usklađivanjem standarda i regulative sa onima Europske unije.

Projektom će se promovirati ekološko gospodarenje, energetska efikasnost kao i uvođenje eko standarda u proizvodni proces. Konkretno, projektom se uz ostale aktivnosti uvodi nova tehnologija u finalnoj obradi namještaja. Novi stroj, kanterica, unaprijedit će efikasnost kroz smanjenje otpada u proizvodnom procesu te direktno utjecati na smanjenje zagađenje okoliša. Isto tako, unaprijedit će se i sama brzina obrade, a uz smanjene troškove i gubitke materijala, povećat će se i konkurentnost same proizvodnje i finalnih proizvoda.

Očekivani rezultati projekta su:

Uvedena nova tehnologija u proizvodnom procesu
Uveden ISO 9001, ISO 14001,ISO 18001 u proizvodni proces

Poboljšan marketing tvrtke

Sve ovo će utjecati na povećanje prihoda za 10%, smanjenje troškova energije za 5%, povećanje produktivnosti za 10%, smanjenje otpadnog materijala za 5%, te povećanje vidljivosti djelatnosti i finalnih proizvoda obrta. Uz sve navedeno, projektom će se osigurati i ulaganja u razvoj ljudskih resursa kroz obuku djelatnika za rad na novoj tehnologiji te pri uvođenju ISO standarda.

Projekt traje 12 mjeseci.